บริษัท เซ็นเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เซ็นเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยมีเป้าหมายสำคัญ
คือมุ่งเน้นด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างที่มีคุณภาพสูง พร้อมกับการให้บริการที่ดีที่สุด
ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนมาถึงวันนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามแผนงานที่เคยวางไว้ ดังนี้

 • - สินค้าทุกชิ้นได้รับมีรูปแบบสวยงามและใช้พลังงานน้อย
 • - ให้การบริการอย่างผู้เชี่ยวชาญจากพนักงานของบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
 • - มุ่งเน้นการให้บริการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • - บริหารและดำเนินงานด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด แต่ให้มูลค่าและประสิทธิภาพแก่ลูกค้ามากที่สุด
 • - จำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 ชนิด ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประหยัดไฟฟ้า จนถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
    เช่น ชุดโคมกันระเบิด เป็นต้น
 • - บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้การบริการด้านคำแนะนำและการติดตั้ง

ทางบริษัทตั้งปณิธานในการสร้างความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจ ไว้ดังนี้

 • - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
 • - มีความเชื่อมั่นในตัวผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกัน
 • - ให้ความเชื่อมั่นและยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับ พนักงาน ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • - ดำเนินรอยตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • - ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายมากกว่าครึ่งของทางบริษัทฯ ได้กลายมาเป็น “เพื่อนทางธุรกิจ” มากว่า 15 ปีและยังคงเป็นต่อไป
    ในอนาคต

NARWAR SPORT
Copyright Something Photography, All Rights Reserved.